Chào bạn! Tại VBD, bạn sẽ được hưởng dụng:

Trung tâm giải trí gồm tử vi, bói toántrắc nghiệm
Email miễn phí địa chỉ tại yourname@vbd.ca
Từ điển trực tuyến
Dịch vụ miễn phí
Nhập liệu và xử lý văn bản tiếng Việt


Chủ trương của VBD là luôn phát triển thêm những chuyên mục, chức năng và công cụ mới nhằm đưa tới bạn sự thay đổi thường xuyên và độc đáo.

VBD đang trong gian đoạn nâng cấp. Các chuyên mục sẽ lần lượt được tải lên mạng. Cám ơn.E-mail: VietDirectory@vbd.ca
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí