Bạn gái, cuộc hôn nhân của bạn có hạnh phúc không?


1. Bạn có cho rằng chồng dịu dàng với mình?
Ðôi khi
Không
2. Bạn có yêu cầu chồng kể về công việc ở cơ quan anh ấy?
Ðôi khi
Không
3. Bạn có yêu con hơn chồng?
Ðôi khi
Không
4. Bạn có cho rằng chồng người tốt hơn chồng bạn?
Ðôi khi
Không
5. Bạn có hay mặc cẩu thả khi ở nhà?
Ðôi khi
Không
6. Nếu chồng có thú vui riêng, bạn có bực mình không?
Ðôi khi
Không
7. Bạn có mừng khi chồng thành công trong sự nghiệp?
Ðôi khi
Không
8. Bạn có cho rằng công việc của mình quan trọng hơn công việc của chồng?
Ðôi khi
Không
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí