Bạn có nói dối không?
Hầu như tất cả mọi người đều thừa nhận nói dối là một thói xấu. Thế nhưng, trong cuộc sống, nhiều người vẫn thường xuyên nói dối. Để biết mình có hay phạm lỗi này không, bạn hãy làm trắc nghiệm sau.

1. Có hai tình huống cho phép con người nói dối: bác sĩ nói dối người bệnh nặng, người lính nói dối kẻ địch. Bạn đánh giá thế nào?
Tôi nghĩ không ai nên nói dối
Loại tình huống như thế thì vô vàn
Trong mọi trường hợp nói dối là vô đạo đức, nhưng đôi lúc vẫn phải làm như thế
2. Nếu đã bội tình, bạn sẽ:
Thú nhận
Không thú nhận
Đó không phải là tội
3. Nói dối khi tới/về muộn vì bận việc, hỏng xe... dù rằng lý do chỉ là bạn mải tán dóc với bạn bè.
Trả lời đúng sự thật
Thì tôi nói dối đấy, đã sao nào?
Không tán dóc để không ai phải lo lắng
4. Lúc còn đi học, bạn thường nói dối thầy cô để biện minh cho việc đi học muộn?
Hồi đó tôi không biết nói dối
Nói dối vì gặp sự cố gì đó trên đường tới lớp
Không bao giờ đi học muộn
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí