Bạn biết gì về bản thân mình?
This questionnaire will tell you a lot about your true self. Think carefully then answer all the questions honestly. The result may surprise you. Trả lời những câu hỏi dưới đây một cách thành thật để tìm hiểu thêm về bản thân bạn. Kết quả có thể làm bạn rất ngạc nhiên.
1. Type one word that describes each one of the following - Dùng một chữ để tả những thứ sau:

Dog - Chó:
Cat - Mèo:
Rat - Chuột:
Coffee - Café:
Sea - Biển:
2. Associate someone you know and who is important to you with the following colors (one person for each color) - Khi thấy những màu sắc sau, bạn liên tưởng tới những người nào quan trọng trong đời bạn (mỗi người một màu):

Yellow - Vàng:
Orange - Cam:
Red - Ðỏ:
White - Trắng:
Green - Xanh:
3. Pick an animal from the list - Chọn một động vật:
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí