Quan hệ vợ chồng bạn có tốt đẹp?


1. Bạn thấy cần thiết phải nghiêm túc giải bày mọi chuyện với bạn đời?
Không cần thiết
Giải bày quan hệ là vô ích
2. Bạn có thể đưa thẳng ra câu hỏi tế nhị, không bóng gió với bạn đời?
Không thể có chuyện đó
Có, nhưng cần một hoàn cảnh thuận lợi cho việc đó
3. Bạn có cho rằng chồng (vợ) giấu giếm nhiều chuyện không?
Tôi nắm được mọi chuyện của bạn đời
Tôi không biết gì về chuyện đó
4. Bạn có thể nói với bạn đời về những chuyện nghiêm túc vào bất cứ lúc nào?
Tốt hơn, nên đợi thời điểm thích hợp
Trong đa số các trường hợp thì không, vì anh (cô ấy) không có thời gian
5. Khi nói chuyện với vợ (chồng), bạn luôn cân nhắc?
Tôi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng lưu ý đến ý kiến của người kia
Không, tôi nói thẳng những điều gì mình nghĩ
Có, tôi cân nhắc về câu nói của mình
6. Khi chia sẻ các vấn đề của mình, bạn có cảm giác là tạo gánh nặng cho bạn đời?
Có, thường cảm thấy như vậy
Anh (cô ấy) luôn tham gia vào vấn đề của tôi
Anh (cô ấy) đơn giản là không nghe vấn đề của tôi
7. Ai đó trong 2 bạn có đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới chính bản thân mình, nhưng không hỏi người kia?
Có xảy ra chuyện như vậy
Chúng tôi cùng thảo luận, nhưng mỗi người giữ quyền quyết định cuối cùng
Chúng tôi cùng suy nghĩ và quyết định tất cả
8. Bạn thích chia sẻ tâm tình với bạn bè hơn là bạn đời?
Không
Bạn bè hiểu bạn tốt hơn là chồng (vợ)
Đôi khi
9.Có bao giờ xảy ra trường hợp trong lúc nói chuyện với bạn đời, bạn lại nghĩ đến người khác?
Không
Tôi cố gắng tập trung sự chú ý của mình
Có xảy ra
10. Trong lúc nói chuyện, bạn tự nói ra hết ý kiến của mình?
Thường tôi để cho bạn đời nói ra hết những gì mình quan tâm
Tôi cho rằng cả 2 vợ chồng cần chia sẻ các vấn đề của mình
Tất nhiên là vậy
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí