Cch g chữ Việt với VietUni

 • Cc chữ ci đặc biệt của tiếng Việt được g qua bn phm bằng cch g chữ ci latin tương ứng rồi g liền đ một phm thứ hai (xem bảng dưới).
   
 • Cc từ c dấu thanh của tiếng Việt được g qua bn phm bằng cch g từ khng dấu v liền đ g 1 phm nhất định khc (xem bảng dưới).

Dấu v nguyn m Cch g Telex Cch g VNI Cch g VIQR
aa a6 a^
ee e6 e^
oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ng x 4 ~
xo dấu z 0 -
V dụ:
Tiếng việt
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t

Lưu :
 • Dấu của một từ c thể được g vo ngay sau nguyn m mang dấu, nhưng để trnh điền dấu sai nn đnh sau từ, dấu sẽ được tự động đnh vo vị tr ph hợp.
   
 • Trong trường hợp g nhầm dấu, c thể sửa lại bằng cch chuyển con trỏ tới cuối từ đ v g lun vo phm dấu đng m khng cần phải xo cả từ đi g lại.
   
 • Để g vo những chữ ci hoặc chữ số đ được dng lm phm đnh dấu th g phm đ liền 2 lần, v dụ: aw tạo ă, nhưng aww tạo aw, hoặc aaa tạo aa...
   
 • Để viết nhanh nn dng cch g Telex, v cc phm dấu được chọn 1 cch khoa học, ph hợp với sự phn bố cc dấu v cc tổ hợp thường gặp.
   


[Trang chủ AVYS]     [Ứng dụng mẫu]     [Download VietUni]     [Hướng dẫn cch g]