Bạn có bị căng thẳng không?
Complete the following questionnaire to find out your stress level.
Trả lời những câu hỏi sau đây để tìm hiểu thêm về độ căng thẳng của bạn.


1. Are you neglecting your diet?
    Bạn có làm biếng ăn uống không?
Yes/Có No/Không
2. Are you trying to do everything yourself?
    Bạn có cố gắng tự mình làm mọi việc không?
Yes/Có No/Không
3. Are you blowing up easily?
    Bạn có dễ nổi giận không?
Yes/Có No/Không
4. Are you seeking unrelistic goals?
    Bạn có đặt những mục tiêu quá cao không?
Yes/Có No/Không
5. Are you failing to see the humour in situations others find funny?
    Có phải bạn khó thấy được những gì mà người khác cảm thấy thú vị không?
Yes/Có No/Không
6. Are you making a "big deal" of everything?
    Bạn có hay làm "to chuyện" cho mọi trường hợp không?
Yes/Có No/Không
7. Are you looking to other people to make things happen?
    Bạn có trông mong ở người khác để làm được việc không?
Yes/Có No/Không
8. Are you having difficulty making decisions?
    Có phải bạn gặp khó khăn khi phải quyết định không?
Yes/Có No/Không
9. Are you complaining you are disorganized?
    Bạn có phàn nàn mình không ngăn nắp không?
Yes/Có No/Không
10. Are you avoiding people whose ideas are different from your own?
     Bạn có tránh né những người có ý kiến khác với bạn không?
Yes/Có No/Không
11. Are you keeping everything inside?
     Bạn có để tâm tất cả mọi việc không?
Yes/Có No/Không
12. Are you neglecting to exercise regularly?
     Bạn có tránh tập thể dục thường không?
Yes/Có No/Không
13. Are you having few supporting relationships?
     Trong quan hệ nhân sự, có phải bạn được quá ít sự ủng hộ không?
Yes/Có No/Không
14. Are you using sleeping pills and tranquilizers without a doctor's approval?
     Bạn có uống thuốc ngủ mà không cần bác sỹ cho phép không?
Yes/Có No/Không
15. Are you getting too little rest?
     Có phải bạn nghỉ ngơi quá ít không?
Yes/Có No/Không
16. Are you getting angry when you are kept waiting?
     Bạn có giận dữ khi phải chờ dợi không?
Yes/Có No/Không
17. Are you ignoring stress symptoms?
     Bạn có bỏ mặc dấu hiệu bị căng thẳng không?
Yes/Có No/Không
18. Are you putting things off later?
     Bạn có trì hoãn công việc không?
Yes/Có No/Không
19. Are you thinking there is only one right way to do something?
     Bạn có nghĩ rằng mỗi việc chỉ có một phương pháp đúng duy nhất không?
Yes/Có No/Không
20. Are you failing to build relaxation into your day?
     Có phải bạn quên nghỉ ngơi trong mỗi ngày không?
Yes/Có No/Không
21. Are you gossiping or spreading rumours?
     Bạn có hay nói xấu người khác hoặc đồn tin nhảm không?
Yes/Có No/Không
22. Are you racing through your day?
     Có phải bạn luôn làm việc trong ngày không?
Yes/Có No/Không
23. Are you spending a lot of time complaining about the past?
     Có phải bạn bỏ quá nhiều thời gian để phàn nàn về quá khứ không?
Yes/Có No/Không
24. Are you failing to get a break from noise and crowds?
     Có phải bạn không thể rời khỏi những nơi nhiều người hoặc âm thanh không?
Yes/Có No/Không
Lưu ý: Các mục tử vi bói toán, trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, giải trí